ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες στους δημότες μας…

Καλός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης

Με τη χρήση του Υπολογιστή σας και των κωδικών σας TAXISNET

Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας

Με τους κωδικούς TAXISNET

Ιδιαίτερα χρήσιμη υπηρεσία.  Μη προσιτή ακόμη για όλα τα Δικαστήρια…. Το Πρωτοδικείο Λασιθίου και το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας ακόμη δεν έχουν δυστυχώς ενταχθεί…

Πληρωμές και παράβολα

Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση

Πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες

Καταγγελίες

που αφορούν …