Απογοητεύσεις & Προσδοκίες

Τα χρόνια που ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων δημιουργήθηκε, 12-14 χρόνια πριν  υπήρξε μια κινητικότητα γύρω από τα Τοπικά Συμβούλια Νέων που γρήγορα έσβησε.

Μετά γύρω από κάθε εκλογές, όλες οι φιλόδοξες παρατάξεις τον έβγαλαν από τη ναφθαλίνη.  Έκριναν, ότι έφερνε ψήφους.

Υπήρξαν και μερικές φωτεινές πρακτικές, όπως το ΤΟΣΥΝ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο.

Όμως ο θεσμός δεν ζωντανεύει.  Δεν φταίνε οι νέοι που δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον.  Ίσως λίγο, που δεν πιέζουν, δεν απαιτούν, δεν συμμετέχουν.  Όμως το κάνουν απλά γιατί δεν υποστηρίζονται από τις προηγούμενες γενιές και από τα σχήματα εξουσίας που τους συνθλίβουν.

Έτσι, αν και το θεσμικό πλαίσιο υποστηρίζει πολλές πρωτοβουλίες, καμμιά ουσιαστική αναλαμβάνεται.  Ακόμη και οι φωτεινές προσπάθειες εξαντλούνται γρήγορα σε προτάσεις, αντιπολιτευτικές φωνές κλπ, αλλά δεν απαιτούν την ενεργοποίηση αυτού του θεσμικού πλαισίου.  Δείτε σχετικά και την ενδιάφερουσα διδακτορική διατριβή του Γιώργου Τοπαλίδη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Για παράδειγμα, ας μάθουμε για το Δήμο μας:

  1. Με ποιους τρόπους ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο «ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, στο δήμο και τις τοπικές του κοινότητες,
  2. Από το 2006 που τα ΤΟΣΥΝ θεσπίστηκαν μέχρι σήμερα ποιος είναι ο αναλυτικός απολογισμός της λειτουργίας των ΤΟΣΥΝ του Δήμου μας ;  Δημιουργήθηκαν, έγιναν εκλογές ; συνεδρίαζαν μια φορά τουλάχιστον το μήνα ;
  3. έφτιαξαν στρατηγική και σχέδιο δράσης ; εντόπισαν, ανέδειξαν, παρακολούθησαν προβλήματα της νεολαίας; Ανέλαβαν πρωτοβουλίες συνεργασίας οι δημοτικές και τοπικές αρχές ή τα ΤΟΣΥΝ και ανέπτυξαν δραστηριότητες για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, τη μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ;  πως ; πότε ;
  4. Πότε ο Δήμος Ιεράπετρας διεκδίκησε από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιχορήγηση, όπως προβλέπεται από το νόμο για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά των δράσεων και δραστηριοτήτων των «ΤοΣυΝ» που αναπτύσσονται για την επίτευξη των σκοπών τους;

Δεν αγνοείται, η πρόσκληση του Δήμου Ιεράπετρας στις αρχές του έτους, όμως δεν αναιρεί την πραγματικότητα, ότι ο θεσμός παραμένει ανυποστήρικτος και ανυλοποίητος.

Λ.χ θα είχε ενδιαφέρον αν εξασφαλίστηκαν πιστώσεις και αν εγγράφηκαν ποτέ και πόσες σχετικές πιστώσεις σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου.