Απογοητεύσεις και προσδοκίες

Να θυμίσουμε μερικές δραστηριότητες που αφορούν το Δήμο μας, μόνο και μόνο για να αναδείξουμε την κακοδαιμονία και τις παθογένειές μας. 

Ψηφίσαμε στη Βουλή τον “Καποδίστρια”, τον “Καλλικράτη”, τον “Κλεισθένη” κι άλλους αργότερα. 

Κι ανάμεσα στ’ άρθρα τους ξεχωρίζει μια ενότητα που αφορά το «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων».

Ένα κουίζ

  • Πόσοι γνωρίζουμε τι είναι λοιπόν το ΣΕΜΠ ;
  • Τι κάνει ο Δήμος μας για να το αξιοποιήσει ; το συγκρότησε ;  πότε ;  με ποια μέλη ; με ποια υποστήριξη ; ποια έργα παρήγαγε ; ποιες δραστηριότητες ανέπτυξε ;
  • Τι έκανε σε όλες τις περιπτώσεις που συγκεντρώσαμε και δείχνουμε στη συνέχεια;
  • Γιατί από όλα αυτά τα περιστατικά, πολύ λιγότερα, όσων εξελίσσονται την τελευταία δεκαετία, λάμπει με την απουσία του, το ΣΕΜΠ ;
  • Τι σκοπεύουν να κάνουν, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι δημοτικές παρατάξεις;

Ελπίζουμε να διαβάσουμε με ευχάριστη έκπληξη, το Δεκέμβριο μια αναλυτική και εμπεριστατωμένη έκθεση πεπραγμένων και ένα πολυδιάστατο σχεδιασμό που θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο !

Από την πολλά υποσχόμενη Κίνηση Πολιτών Ιεράπετρας, περιμένουμε να σχεδιάσει τη μεθοδολογία παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων με την οποία θα αξιοποιεί την πρόβλεψη του νόμου σε θέματα υποστήριξης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων.

Μερικές αναμνήσεις

  • Πριν λίγες μέρες, η Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας με αφορμή πρόσφατα γεγονότα έκανε τη σημαντική αναφορά, ότι στην Ιεράπετρα και τις τοπικές κοινότητες θα προσθέσουμε εμείς, «μετανάστες εργάτες γης δουλεύουν επί δεκαετίες και στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι φιλήσυχοι και συμβιώνουν αρμονικά με την κοινωνία τους πόλης ενώ συμβάλουν ενεργά στην τοπική ανάπτυξη.»
  •  Πριν λίγα χρόνια συγκίνησε το Δελτίο Τύπου της 25ης.11.2016, ότι «φιλοξενεί ο Δήμος Ιεράπετρας φιλοξενεί 42 παράτυπους μετανάστες μεταξύ των οποίων και μια έγκυος κοπέλα σε κλειστό Γυμναστήριο τους πόλης μετά από την περισυλλογή και  αποβίβασή τους στο πλαίσιο διάσωσης το πρωί τους Παρασκευής 25 Νοεμβρίου στην Ιεράπετρα.  Αποτέλεσμα συντονισμένης επιχείρησης και συρροής επισήμων που πραγματοποιήθηκε από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, την Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου, τον Δήμο Ιεράπετρας και την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή εθελοντών του σώματος των Σαμαρειτών του Ερυθρού  Σταυρού και τους ΕΔΙΚ
  • Πιο πριν, σε άλλο δελτίο τύπου του Δήμου τους 27.11.2014  διαβάσαμε τη δήλωση του Δημάρχου μας, ότι «Η διαδικασία αποβίβασης των επιβατών του ακυβέρνητου πλοίου Baris που εντοπίστηκε ανοικτά του Γούδουρα να μεταφέρει εκατοντάδες μετανάστες……»  στην Ιεράπετρα εξελίσσεται χωρίς προβλήματα.  Ως δήμος έχουμε ενεργοποιήσει τους τους υπηρεσίες και βασική μέριμνά τους είναι να εξασφαλίσουμε τους καλύτερες δυνατές συνθήκες στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό η βοήθεια όλου του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη» ακολουθώντας τον σχεδιασμό, όπως αναφέρεται και παρουσία του Γενικού Γραμματέα τους Πολιτικής Προστασίας, κ. Τσόκα, του Δημάρχου Ιεράπετρας, κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη και υπηρεσιακών παραγόντων τους αστυνομίας και του λιμενικού  και υπό την εποπτεία του Διοικητή του ΕΚΕΠΥ, κ. Ευσταθίου.
  • Το ίδιο συγκίνησε η «Γιορτή του Μετανάστη» που έγινε περίπου τότε και στην οποία συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και άλλα είδη ανάγκης για τους μετανάστες.  Αλλά να μνημονεύσουμε και την πρωτοβουλία εκείνα τα χρόνια του 2013, 2014 του προγράμματος «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7» του Υπουργείου Παιδείας σε 13 τμήματα σε ολόκληρο το νομό Λασιθίου.

Αλλά ας δούμε μαζί τι είναι το ΣΕΜΠ ;

Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελούνται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, που ορίζονται με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται κατά προτεραιότητα ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:

η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,

η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και

η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων υποβάλλει προς το δημοτικό συμβούλιο Ετήσια Έκθεση, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που διαμένουν στο δήμο, τόσο ως προς το βαθμό ένταξής τους στην τοπική κοινωνία όσο και ως προς τη σχέση τους και το βαθμό εξυπηρέτησής τους από τις τοπικές δημοτικές αλλά και δημόσιες αρχές και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και για τη διευκόλυνση, εν γένει, της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισάγει υποχρεωτικά την Έκθεση του προηγούμενου εδαφίου προς συζήτηση, στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μετά την υποβολή της.

Όμως το θέμα είναι μεγάλο και θα επανέλθουμε…

Από τη σύνταξη.