Η φιλόδοξη υπέργηρη πρόταση κάλυψης των αρδευτικών αναγκών των τοπικών κοινοτήτων Γδοχίων, Μουρνιών, Ρίζας