Άλλη μια ευκαιρία που θα χαθεί για τις τοπικές κοινότητες;

Το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση δίνει άλλη μια ευκαιρία για το πολύπαθο “Λάπαθο”. Το πιθανότερο είναι να χαθεί κι αυτό ! ή μήπως μπορούμε να ελπίζουμε, ότι ο Δήμος θα υποβάλει μια πρόταση που θ’ αφιερωθεί αποκλειστικά στις τοπικές κοινότητες Γδοχίων, Μουρνιών, Μύρτου, Μύθων και Ρίζας ….;

Το Πρόγραμμα  είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Ανάμεσα στους άξονες του προγράμματος διακρίνονται η προστασία της δημόσιας υγείας, η ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία της υπαίθρου, των οικισμών με την κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, το περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.), η ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών, την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, των σχολείων κλπ.

Σε άλλο σημείο αυτού του δικτυακού τόπου αναδεικνύεται η «λεόντεια» προστασία της πόλης της Ιεράπετρας και φοβούμαστε, ότι ίδιες τάσεις άρχισαν ήδη ν’ αναπτύσσονται πάλι.  Οι τοπικές κοινότητες θα επιχειρηθεί να καλυφθούν με ευχολόγια και μεγαλοστομίες.

Για να μην συμβεί αυτό, μέσα από τις γραμμές που ακολουθούν θα αναδειχτεί, ότι ήρθε ο καιρός ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων….