Προσοχή στην προθεσμία και την προσοχή για την υποβολή αντιρρήσεων …μέχρι 27.5.2021

Ανάρτηση δασικών χαρτών νομού Λασιθίου -Ηρακλείου

Στις 29 Ιανουαρίου αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες των ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου (εδώ και εδώ) Λασιθίου.

Όσοι διαφωνούν με τον χαρακτηρισμό της έκτασής τους, πρέπει να προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους, όπως σημειώνεται εδώ, μέχρι την 27η.5.2021

Υποδεικνύεται από τις υπηρεσίες η δυνατότητα υποβολής των αντιρρήσεων ηλεκτρονικά.  

Όμως είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό, ότι η θεμελίωση των αντιρρήσεων απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και για το λόγο αυτό, Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ συνιστά, οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν υποστήριξη από νομικούς και τεχνικούς συμβούλους.

Η περιοχή που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα

Υπογραμμίζουμε, ότι μεγάλες περιοχές της επικράτειας της Τοπικής Κοινότητας Γδοχίων έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες με κρατικές αποφάσεις από το 2013 τουλάχιστον και μέχρι και το 2020 και μάλιστα έχουν εγκριθεί και σχετικές μελέτες αναδάσωσης.  

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε έκταση εμβαδού 2.617,792 στρεμμάτων στις θέσεις «Λάκκοι Μουρνιών – Ξυλογαϊδάρα Γδοχίων – Κόλεκτρον, Σκούρος & Κούμος Μύρτους» Τ.Δ. Μύρτους, Μουρνιών και Γδοχίων περιφέρειας του Δήμου Ιεράπετρας, Νομού Λασιθίου, η οποία και οριοθετείται σε σχετικό σχεδιάγραμμα.

Η απόφαση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πυρκαϊές που σημειώθηκαν, ώστε για τον πρόσθετο αυτό λόγο, ισχυρισμοί, ότι εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στη μεγάλη αυτή περιοχή δεν είναι δασικές θα απαιτηθεί να συνοδευτούν από όσο το δυνατόν περισσότερα και ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ είναι στη διάθεση, όσων έχουν απορίες και επιθυμούν μια αρχική πληρέστερη ενημέρωση.