Για να πάψουμε να βλέπουμε τα τραίνα να περνούν

Θα προβάλλονται, αναδεικνύονται και διεκδικούνται εδώ, η ένταξη και η εκτέλεση των έργων που ο Δήμος υλοποιεί ή οφείλει να υλοποιεί στην τοπική μας κοινότητα…

 

Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων Κοινοτήτων

Σχεδιασμός ανάπτυξης

Στο τοπικό πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος LEADER+ του Γ ΚΠΣ του ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ανακοινώθηκε, ότι εντάχθηκε η κοινότητά μας και γειτονικές στις περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η λιμνοδεξαμενή

Ένα σημαντικό υδρευτικό έργο στην περιοχή μας παραμένει στάσιμο εδώ και 5 χρόνια

Το έργο αφορά την κατασκευή λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 515.000 μ3 και δικτύου σύνδεσης με τα υφιστάμενα δημοτικά αρδευτικά δίκτυα των δημοτικών διαμερισμάτων Μουρνιών, Γδοχίων και Ρίζας του Δήμου Ιεράπετρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένας απολογισμός

για να υπάρξει συνέχεια…

Ένας απολογισμός έργων που σημειώθηκε λίγα χρόνια πριν… πηγή έμπνευσης και αφετηρία για βελτίωση….

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ