Μήπως ήλθε η ώρα να προβληματιστούμε ;

Στις μέρες μας, που κυριαρχούν, ο πυρετός της «απελευθέρωσης» ή της «ιδιωτικοποίησης» και ανήσυχες φωνές για το μέλλον της αυτοδιοίκησης, ακούγεται, ίσως, παράξενη η πρόταση «Δημοτικοποίησης / Επαναδημοτικοποίησης ορισμένων δημόσιων αγα­θών» σε τομείς, όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το νερό, τα ταχυδρομεία, οι τηλε­πι­κοι­νω­νίες (κυρίως οι οπτικές ίνες), η προσοδοφόρα διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα, τα δημοτικά λουτρά, οι υπηρεσίες διοχέτευσης και αποχέτευσης, η επεξεργασία των λυμάτων, η διαχείριση των αποβλήτων,  τα κέντρα ανακύκλησης, ο καθαρισμός της πόλης, αποθήκες, χώροι στάθμευσης, μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ