Τώρα που το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” βρίσκεται σε εξέλιξη, περιμένουμε μ’ ενδιαφέρον τη στάση του Δήμου Ιεράπετρας απέναντι στο δικαιολογημένο αίτημα των τοπικών κοινοτήτων να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα έναντι της πόλης της Ιεράπετρας !

….. Μια προσεκτική και αντικειμενική αξιολόγηση των πόρων που διατέθηκαν από το Γ’ ΚΠΣ για τον Δήμο Ιεράπετρας θα μας οδηγήσει στο συμπέρασμα, ότι σε συντριπτικό ποσοστό οι πόροι διατέθηκαν για την πόλη της Ιεράπετρας. 

Το ίδιο αν εγκύψουμε προσεκτικά και αξιολογήσουμε αντικειμενικά τους πόρους που διατέθηκαν από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014- 2020.

Η νοοτροπία, οι συσχετισμοί δυνάμεων και η έλλειψη διάθεσης σωστού σχεδιασμού και δράσεων δεν έχουν αλλάξει, το ίδιο θα συμβεί και για την επόμενη περίοδο χρηματοδοτήσεων 2021-2027.  Το περισσότερο που θα συμβεί θα είναι και η χωρίς σχεδιασμό κατασπατάληση των πόρων που θα φθάσουν στο Δήμο και τις Τοπικές Κοινότητες, λόγω του Covid -19.

Μια ματιά στα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις, όπως τουλάχιστον τα διαβάζουμε στον ιστότοπο του Δήμου και τις τοπικές εφημερίδες θα μας πείσουν, ότι το ενδιαφέρον και οι προτεραιότητες τόσο της σημερινής, όσο και των περασμένων δημοτικών αρχών, παραμένει η πόλη της Ιεράπετρας σε συντριπτικό ποσοστό……