Ένας ευλογημένος – καταραμένος θεσμός

Πως εφαρμόζεται στο δήμο μας ;

Όπως έχει καταγραφεί σε σχετική έκθεση της (Επιτροπή Ανταγωνισμού, 2013), η ΕΑ (στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της να προτείνει μέτρα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού) εξέτασε εξονυχιστικά την αγορά της πατάτας, του αγγουριού της ντομάτας, του μήλου, του ροδάκινου και του μαρουλιού) και κατέληξε γενικότερα, ότι η διάρθρωση και οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των οπωροκηπευτικών δεν είναι αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η Έκθεση περιέχει σημαντικές διαπιστώσεις, όπως, ότι,

a. απουσιάζει η οργάνωση παραγωγών και η ουσιαστική ενεργοποίηση συλλογικών δομών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,

b. ο γεωργικός κλήρος παραμένει συγκριτικά μικρός και κατακερματισμένος…..

Περισσότερα