Η ανάρτηση των δασικών χαρτών και της περιοχής της Κοινότητάς μας και των γειτονικών, Ρίζας, Μύρτου, Μουρνιών, Μύθων είναι γεγονός.  Η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων τρέχει, οι τοπικές κοινότητες και οι δημότες άρχισαν να προβληματίζονται, πως να συντάξουν και να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους, οι αντιδράσεις για το “πρασίνισμα της περιοχής” πολλαπλασιάζονται.

Όμως,

Οι Δήμαρχοι Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου δήλωσαν, παρουσία του κ. Πλακιωτάκη, ότι δεν διαθέτουν νομικές λύσεις για την υποστήριξη των κατοίκων, γιατί “οι δασικοί χάρτες αφορούν ιδιωτικές εκτάσεις και προβλήματα” !  

Φαίνεται, ότι προσανατολίζονται προς το να υιοθετήσουν το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου

 Αυτό δεν είναι σωστό !

Σωστό είναι: 

Α. Ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, 

 1. είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική (ενώ δεν είναι)
 2. ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική (ενώ είναι).

Β. ότι ο χαρακτηρισμός ως δασικής έκτασης μπορεί ν’ αφορά δημοτική περιουσία, οπότε το έννομο συμφέρον της είναι προφανές, εκτός κι αν ισχυρισθούν οι συγκεκριμένοι Δήμοι, ότι δεν διαθέτουν δημοτική περιουσία διόλου ή ότι έλεγξαν ήδη και διαπίστωσαν, ότι οι δασικοί χάρτες δεν χαρακτηρίζουν, ως δασική, οποιαδήποτε δημοτική περιουσία !

Γ. ότι στην περίπτωση που κάποια έκταση δεν περιλαμβάνεται στο δασικό χάρτη, αντίρρηση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ιδίως οι ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Δ) ότι οφείλουν να συμπαρασταθούν ποικιλότροπα  στις τοπικές κοινότητες και τους δημότες τους, που αναδεικνύουν κρίσιμα ζητήματα χαρακτηρισμού ιδιωτικών εκτάσεών τους, ως δασικών, δασών, χορτολιβαδικών κλπ.  

Ελπίζουμε, λοιπόν ότι οι φορείς αυτοί, αλλά και η Περιφέρεια, ως ΟΤΑ Α’ Βαθμού, ότι θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των δημοτών μας, ότι θα εξετάσουν άμεσα το αίτημά τους να τύχουν της δέουσας συμπαράστασης με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με την υποβολή αντιρρήσεων από το Δήμο και την Περιφέρεια κατά των αποφάσεων ανάρτησης των δασικών χαρτών και επανέκδοσής τους μετά από επανεξέταση του καθεστώτος χαρακτηρισμού και του ιδιοκτησιακού.

Οι δημότες και οι τοπικές κοινότητες υποστηρίζουν, ότι συντρέχουν πολλοί λόγοι γι αυτό κατά περίπτωση, όπως και στην περίπτωση των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, που αναφέραμε και συγκεκριμένα,

Γι αυτό ζητούν από το Δήμο Ιεράπετρας

Οχτώ ‘8΄ παρεμβάσεις 

για την υποστήριξή τους και των συμφερόντων του Δήμου στο ζήτημα των Δασικών Χαρτών

Συγκεκριμένα,

Οι αποφάσεις αναδάσωσης των ετών 1984 και 2012

Η περιοχή των τοπικών κοινοτήτων Γδοχίων, Ρίζας, Μουρνιών, Μύθων και Μύρτου έχει πληγεί την 1.7.1984 και το 2012 από δύο μεγάλες καταστροφικές πυρκαϊές. 

Η Πολιτεία, έσπευσε να χαρακτηρίσει εκτάσεις συνολικά 14.000 περίπου στρεμμάτων, ως αναδασωτέες εφαρμόζοντας το νόμο 3889/2010 με δύο αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Με την πρώτη και με αφορμή την πυρκαϊά κήρυξε αναδασωτέα με σκοπό, όπως αναφέρεται τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα, την προστασία και επαναδημιουργία με φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης καμένη έκταση εμβαδού (11.000 στρεμμάτων) αποδίδοντάς της αυθαίρετα, χωρίς τεκμηρίωση, ιδιότητα δάσους που βρίσκεται στις Κοινότητες Μύρτος, Μύθων, Ρίζας, Μουρνιών και Γδοχίων.

Η έκταση προσδιορίστηκε ότι έχει όρια, Α με καλλιέργειες και δάσος, Δ ομοίως, Β με Δάσος και νότια με θάλασσα, όπως φαίνεται σε διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.  

Με τη  δεύτερη κήρυξε, ως αναδασωτέα έκταση, εφαπτόμενη της πρώτης εμβαδού 2.617,792 στρεμμάτων (με εξαίρεση ορισμένων περιεχόμενων επί μέρους εκτάσεων) στις θέσεις που βρίσκεται στις θέσεις «Λάκκοι Μουρνιών Ξυλογαϊδάρα Γδοχίων Κόλεκτο, Σκούρος και Κούμος Μύρτους» των τοπικών κοινοτήτων Μύρτου, Μουρνιών και Γδοχίων περιφέρειας του Δήμου Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου,  

Εν συνεχεία με τρεις αποφάσεις της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έχει εκδηλώσει το 2016, το 2019 και το 2020 την πρόθεσή της να εκπονήσει και εφαρμόσει μελέτη αναδάσωσης, για τη δεύτερη έκταση των 2617 στρεμμάτων  η οποία αναφέρεται στην τελευταία απόφαση (28.1.2020), ότι θα υποβληθεί για χρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων.

Ο κίνδυνος απώλειας δικαιωμάτων και κοινωνικών συγκρούσεων:

Το «πρασίνισμα» σχεδόν ολόκληρου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και το ιδιαίτερο καθεστώς που έχει δημιουργήσει η ύπαρξη των δύο αποφάσεων αναδάσωσης σε ιδιαίτερα μεγάλη έκταση της τάξης των 14000 στρεμμάτων στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Γδοχίων, Ρίζας, Μύρτου, Μουρνιών, Μύθων και της τρίτης απόφασης με την οποία επισπεύδεται  η εκπόνηση σχετικής μελέτης αναδάσωσης, αποτελούν ιδιαιτερότητες, τις οποίες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους, η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα και οι οικείοι Δήμοι, εν προκειμένω ο Δήμος Ιεράπετρας, κατά την διαμόρφωση των αντιρρήσεών τους που οφείλουν – ανεξάρτητα από τις ατομικές αντιρρήσεις των κατοίκων – να υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που άρχισε με την πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Οι ιδιαιτερότητες αυτές, επιβάλλουν, η υποβολή τυπικών αντιρρήσεων, να υπερβεί τους συνήθεις, λόγους των αντιρρήσεων.

Μη εμβάθυνση στις ιδιαιτερότητες αυτές και αξιοποίησή τους, εγκυμονεί τον κίνδυνο μαζικών απορρίψεων με τη δικαιολογία της ύπαρξης περιοχών που έχουν κριθεί αναδασωτέες και εναντίον των οποίων ακόμη κι αν υποβλήθηκαν στο παρελθόν αντιρρήσεις είναι μάλλον βέβαιο ότι θα είναι ελάχιστες, όπως και οι αποφάσεις που θα εκδόθηκαν. 

Ώστε, σχετικές προθεσμίες προσβολής τους δεν υπάρχουν.

Επί πλέον την περιπλοκότητα της κατάστασης επιτείνει το γεγονός, ότι τρέχει  σύντομη προθεσμία (μέχρι το τέλος του 2021) για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, που στο βαθμό που θα αφορούν δημόσιες δασικές εκτάσεις είναι προφανές, ότι απειλεί να δημιουργήσει μεγάλες ασυμβατότητες και κινδύνους.

 

Ιστορικοί λόγοι

Ο Δήμος οφείλει τη συμπαράστασή του σ’αυτές τις τοπικές κοινότητες και τους δημότες τους.  Μια μικρή αναδρομή στην πολύπαθη ιστορία τους το επιβάλλει, ως ελάχιστο δείγμα ενδιαφέροντος και αναγνώρισης των θυσιών τους.  

Οι αποφάσεις αναδάσωσης εκδόθηκαν πρόχειρα, αναιτιολόγητα και πριν από την δημοσιοποίηση και οριστικοποίηση των δασικών χαρτών, την αναγνώριση των αγροτεμαχίων και των βοσκήσιμων γαιών.

Όπως ήδη αναφέραμε και ο Δήμος νομιμοποιείται να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αποφάσεων ανάρτησης των δασικών χαρτών και του περιεχομένου τους, που εκδόθηκαν εκ των ενόντων χωρίς να υπάρχουν δασικοί χάρτες και χωρίς την αναγκαία τεκμηρίωση και μελέτες

Το ότι οι αποφάσεις αναδάσωσης εκδόθηκαν αναιτιολόγητες, ομολογείται ουσιαστικά από τη Διοίκηση, αφού, όπως αναφέρθηκε, τώρα μόλις μετά από καθυστέρηση 8 ετών από τη δεύτερη απόφαση αναδάσωσης ενέκρινε σχετική μελέτη.  Για την πρώτη αν και έχει περάσει διάστημα 36 ετών καν δεν την περιλαμβάνει στη σχετική μελέτη, ούτε και εκπόνησε οποτεδήποτε άλλη.

Όπως αναφέρθηκε και στη συνέχεια αναλύεται έχει πολλούς τρόπους για να το πράξει στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου “εν κρυπτώ και παραβύστω” αποφασίστηκαν με ιδιαίτερα πρόχειρο τρόπο, πριν από την ύπαρξη δασικών χαρτών αναδασώσεις που κάλυψαν κυρίως ιδιωτικές και αγροτικές εκτάσεις 

Και εν τέλει, όχι μόνο για τις περιοχές που αναφέραμε, αλλά και όσες άλλες παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά εκτάσεων και προχειρότητας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι δημότες αναμένουν ο Δήμος ν’ αναλάβει 8 πρωτοβουλίες,

 1. Κίνηση διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

Άμεσης ανακοίνωσης έναρξης μιας δημόσιας διαβούλευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων να συνδράμουν το δήμο και τις πληττόμενες ιδιαίτερα τοπικές κοινότητες, ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία υποστήριξης των αντιρρήσεων (τίτλοι ιδιοκτησίας, πράξεις νομής και κατοχής, φωτογραφίες, έγγραφα πάσης φύσεως, σχεδιαγράμματα κλπ.),

 1. Δημιουργία Ομάδας Τεχνικών Εθελοντών

Πρόσκλησης για τη δημιουργία μιας ομάδας εθελοντών τεχνικών συμβούλων για την υποστήριξη του Δήμου για τη διαμόρφωση και υποβολή των αντιρρήσεων και την υποστήριξή τους, όταν θα εκδικαστούν

 1. Ανακίνηση των φακέλων των αναδασώσεων του 1984 και 2012

άμεσης αναζήτηση των αποφάσεων, των επίσημων διαγραμμάτων αναδάσωσης και την εκπόνηση σχετικής τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης τους, αλλά και για την υποστήριξη των κατοίκων για την υποβολή των ατομικών αντιρρήσεών τους, δεδομένου, ότι οι αντιρρήσεις πρέπει να συνδέονται με τεχνικές πληροφορίες, όπως είναι τα πολύγωνα και οι συντεταγμένες για κάθε έκταση για την οποία είναι επιθυμητή η υποβολή αντιρρήσεων και να υποστηρίζονται κατάλληλα από τεχνικούς συμβούλους, όπως ορίζει κι επιτρέπει ο νόμος.

 1. Έναρξη διαδικασιών Εκπόνησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου υπό το πρίσμα των εξελίξεων και του νέου νόμου για το περιβάλλον

άμεσης κίνησης των διαδικασιών εκπόνησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου με όσες ειδικές χωρικές προβλέψεις απαιτούνται, όπου και θα ενταχθούν οι προβλέψεις για την περιγραφή και προστασία του οικοσυστήματος και θα αποτελέσουν τη βάση και για την εκπόνηση με μέριμνα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης,

 1. Άμεσες παρεμβάσεις του Δήμου για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

άμεσης άσκησης πίεσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για την ανάληψη πρωτοβουλιών εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

 1. Δημοσιοποίηση των Συστημάτων Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Βοσκήσιμων Γαιών

σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥΠΑΑΤ άμεσης αναζήτησης και δημοσιοποίησης των χαρτών των «Εθνικών Βοσκήσιμων Γαιών» και των Βάσεων Δεδομένων

 1. Ενεργοποίηση των τοπικών τουλάχιστον βουλευτών,

οι οποίοι, μεταξύ άλλων να κληθούν να υποβάλουν σχετική τροπολογία στη Βουλή, η οποία θα καλύψει το πρόβλημα της ύπαρξης των απρόσβλητων αποφάσεων αναδάσωσης. 

Η τροπολογία μπορεί να έχει μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, το περιεχόμενο, ότι,

«..  ανακαλούνται οι αποφάσεις αναδάσωσης των ως άνω περιοχών και έγκρισης εκπόνησης μελετών, χορηγείται σε όσους έχουν έννομο συμφέρον το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων αναδάσωσης των περιοχών αυτών στο πλαίσιο της προθεσμίας προβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτηθέντων δασικών χαρτών  για όσους λόγους θέλουν να επικαλεσθούν και ιδίως – σε συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομολογία των δικαστηρίων μας – ότι οι σχετικές αποφάσεις περί αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογηθούν πλήρως ως προς το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δάσους ή δασικής ή χορτολιβαδικής εκτάσεως. 

 

 1. Υποβολή υπομνήματος στον Πρωθυπουργό της χώρας και τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής


με κοινοποίηση στους, ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΝ, Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και τον Περιφερειάρχη με αιτήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από τις αποφάσεις αναδάσωσης και συγκεκριμένα,,

 • την ανάκληση των αποφάσεων αναδάσωσης και των αποφάσεων του ΓΓΑΠΔ εκπόνησης πολυδάπανων, άχρηστων μελετών
 • την τροποποίηση της απόφασης με την οποία αναθέτεται η εκπόνηση τωνΔιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, ώστε η σχετική αρμοδιότητα και ευθύνη να ανατεθεί νομοθετικά στην Περιφερειακή Ενότητα και όχι την Κεντρική Περιφέρεια
 • την επανέκδοση των χαρτών μετά από την εκπόνηση μελετών, οι οποίες θα αποτυπώσουν τους θυλάκους -περιοχές, οι οποίες χρήζουν αναδάσωσης και περιέχονται στα διαγράμματα των αρχικών αποφάσεων του ΓΓΑΠΔ Κρήτης, οι οποίες θα ανακληθούν.

Η έγκριση των μελετών θα τεθεί σε ευρεία και ικανής διάρκειας διαβούλευση με τήρηση των κανόνων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού

 

Για την ΑΜΚΕ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μιχαήλ Τσαγκατάκης