Από τις 4.8.2020 έως 4.9.2020 εξελίχθηκε διαβούλευση για ρυθμίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης τα αυθαίρετα και παρεμπιπτόντως άλλη μια φορά για χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις.  Με τον ίδιο προσφιλή στις κυβερνήσεις μας τρόπο, τροποιήσεις προηγούμενων τροποποιήσεων, που είχαν τροποποιήσει άλλες που είχαν προηγηθεί κ.ο.κ.   Η Κοινότητά μας συμμετέσχε στη διαβούλευση με απόψεις που γνωστοποίησε στο Υπουργείο, την Περιφέρεια και το Δήμο Ιεράπετρας και θα παραμένει σε επιφυλακή για να παρέμβει με όσες δυνάμεις έχει, όταν το νομοσχέδιο θα έλθει στη Βουλή.  Οι δημότες μας πρέπει να ξέρουν, ότι το νομοσχέδιο αυτό τους επηρεάζει ποικιλότροπα.

Ένας από τους βασικούς άξονες της παρέμβασής μας ήταν η ανάδειξη της παθογένειας του Καποδίστρια, του Καλλικράτη, του Κλεισθένη κλπ…. Η καταστροφή της Κοινότητας, η θεώρησή της από όλους συμπεριλαμβανομένων των Δήμων, ως αμελητέας ποσότητας.  Κορυφαία επιδίωξη η ενδυνάμωση των Πατέρων – Δήμων και “Κοινότητα πυρί μειχθήτω” !